Our Leadership

Dr. Nyiaj Vaj Vaj & Wife

Dr. Nyiaj Vaj Vaj (Nhia Vang Vang)

Senior Pastor

XF. Koob Tsheej Yaj (Daniel Yang)

Young Couples Pastor
Xf. Ntxoov Npis & Wife

XF. Ntxoov Npis Khaab (By Khang)

Assistant Pastor
Xf. Tswvtuam Khaab & Wife

XF. Tswv Tuam Khaab (Toua Khang)

Administrative Pastor

XF. Xeevtij Thoj (Steve Thao)

Young Adults Pastor

XF. Ceeb Vaj (James Vang)

Youth Pastor

XF. Xaiv Suav Vaaj (Chrisger Vang)

Children's Ministry Pastor

XF. Ntsais Vaj (Jai Vang)

Worship Pastor

Xf. Koob Tsheej Koo

Missionary to Thailand