Our Pastors

Dr. Nyiaj Vaj Vaj & Wife

DR. NYIAJ VAJ VAJ (NHIA VANG VANG)

Senior Pastor

828-459-6073

Xf. Tswvtuam Khaab & Wife

XF. TSWV TUAM KHAAB (TOUA KHANG)

Administrative Pastor

704-240-2040

XF. XAIV SUAV VAAJ (CHRISGER VANG)

Children's Ministry Pastor - Tulsa

704-657-4191

XF. KOOB TSHEEJ YAJ (DANIEL YANG)

Pastor - Tulsa Campus

828-270-8652

XF. XEEVTIJ THOJ (STEVE THAO)

Young Adult Pastor

828-215-9918

XF. NTSAIS VAJ (JAI VANG)

Worship Pastor

828-238-5710

Xf. Ntxoov Npis & Wife

XF. NTXOOV NPIS KHAAB (BY KHANG)

Assistant Pastor

828-291-1244

XF. CEEB VAJ (JAMES VANG)

Youth Pastor

828-514-1850

XF. KOOB TSHEEJ KOO

Missionary - Thailand